Този сайт използва бисквитки за да подобри услугите и опита на потребителите. Ако решите да продължите разглеждането му автоматично приемате тяхното използване. Подробна информация
Вход|Регистрация|Контакти|Твоята новина|Следи новините във Facebook
“Нека заедно помогнем на малкия Георги да има пълноценен живот!”
прочети повече
Начало | Новини | Обществоразмер на шрифта:
Допълнителни мерки COVID-19 разписа в нарочна заповед кметът Иво Димов
Автор: www.DGPAZAR.eu
Публикувана на: 12 Ноември 2020 | 14:31
Допълнителни мерки в Димитровград и малките населени места от общината срещу разпространение на COVID-19 въвежда със своя заповед от днес кметът Иво Димов. В нея се казва:
 
1. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Димитровград, считано от 12 ноември 2020 г. до 31 ноември 2020 г.:
1.1. Присъствените учебни занятия (в т.ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.) за учениците от пети до дванадесети клас се преустановяват, ако  в област Хасково е достигната 14-дневна заболяемост над 119,9 на 100 хил. души население и 15% отсъстващи по причини, свързани с поява на симптоми на COVID-19 от провеждащите присъствено обучение ученици за периода 04-11.11.2020 г.
 
Решението за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние се взема от министъра на образованието и науката при условията и по реда на чл.105, ал.6 и чл.115а, ал.1, 4 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.
 
1.2. Провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други се допуска само за училищата и паралелките, които провеждат присъствено обучение. 
 
1.3. Преустановяват се присъствените групови занятия в центъра за подкрепа на личностното развитиe НАОП „Джордано Бруно”, с изключение на тези, които са организирани по начин, който не допуска смесване на деца от различни паралелки/групи.
 
1.4. Забраняват се груповите занимания и изяви в ОП „Детски и младежки център” и в ОЦТИ „Галаксико”. 
Разрешени са индивидуалните занимания, при строго спазване на противоепидемичните мерки и дезинфекция на ползваните помещения и инструментариум след всяко занимание.
 
Изключение се допуска по отношение на занятия за деца до четвърти клас, когато са организирани по начин, който не допуска смесване на деца от различни паралелки/групи.
 
1.5. Преустановяват се присъствените групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица. 
Изключение се допуска по отношение на занятия за деца до четвърти клас, когато са организирани по начин, който не допуска смесване на деца от различни паралелки/групи.
 
1.6.1. Културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет на закрито при спазване на физическа дистанция от 1,5 . и задължително поставяне на защитни маски за лице.
 
1.6.2. В закритите помещения (залите) на музеите, галериите и библиотеките на територията на община Димитровград не се допуска събирането на повече от 5 лица (посетители и персонал), като се спазват изискванията за дистанция най-малко 1,5м. между лицата и не повече от 1 човек на 3 кв.м.;
Ръководителите на цитираните културни институти да съобразят разпределянето на посетителските потоци при влизане и излизане.
Да не се допуска контакт на посетителите с повърхности на експонати, които не подлежат на дезинфекционно третиране.
 
1.6.3. Забраняват се груповите занимания  и груповите самодейни изяви с деца и ученици в читалищата и други културни институции.
 
Разрешени са индивидуалните занимания при строго спазване на противоепидемичните мерки и дезинфекция на ползваните помещения и инструментариум след всяко занимание.
 
Изключение се допуска по отношение на занятия за деца до четвърти клас, когато са организирани по начин, който не допуска смесване на деца от различни паралелки/групи.
 
1.6.4. На територията на всички културни институции в Община Димитровград се спазват стриктно противоепидемичните мерки, утвърдени със Заповед № РД-01-609 от 21.10.2020г. на Министъра на здравеопазването и актуалните заповеди и указания на Министерство на културата.
 
1.7.1. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи на закрито и открито се провеждат без публика. 
 
1.7.2. На територията на всички открити и закрити спортни обекти, стопанисвани от Община Димитровград се спазват стриктно противоепидемичните мерки, утвърдени със Заповед № РД-01-609 от 21.10.2020г. на Министъра на здравеопазването и актуалните заповеди  и указания на Министъра на младежта и спорта.
 
1.8. Преустановяват се посещенията в дискотеки, пиано-бар, нощен бар, бар-вариете и бар-клуб.
 
1.9. Всички заведения за хранене и развлечения (ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове, с изключение на тези по т. 1.8) могат да работят само в часовете между 06.00 и 23.30 часа. През останалите часове на денонощието се допускат само доставки по домовете.
 
1.10. Преустановява се провеждането на групови семейни мероприятия над 30 човека, в т.ч. сватби, кръщенета, годежи, къна и т.н. 
 
1.11. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв. м. 
 
1.12. Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при участие на не повече от 30 човека, при спазване на дистанция от 1,5 м. и задължително носене на защитни маски за лице.
 
1.13. Преустановява се провеждането на екскурзии и групови посещения на туристически обекти в страната. 
 
1.14. На всички пазари, тържища, базари и изложения на открито и закрито се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от 1,5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.
 
1.15. Магазините за хранителни стоки и аптеките организират работата си, като допускат лица на и над 65-годишна възраст в съответните обекти само в часовете между 8.00 и 10.00 часа. В посочените часове не се допускат лица под 65-годишна възраст. 
 
1.16. Малолетните и непълнолетни лица могат да посещават търговските центрове, включително такива тип МОЛ, само ако са придружени от техен родител, съответно настойник/попечител или от друго пълнолетно лице. 
 
1.17. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ, с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадий. Забраната не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност. 
 
1.18. Преустановява се работата на клубовете за хората от третата възраст и хората в неравностойно положение и специални потребности  и клуба на инвалида.
 
1.19. В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията. Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност. 
 
2. Дейностите, които не се преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-609 от 21.10.2020 г.
 
3. Всички прояви и събития, както и дейностите по т.1 (от 1.1. до 1.19.) следва да се организират при условия на засилен предварителен и текущ контрол.
 
4. За прилагането на въведените противоепидемични мерки в образователните, спортните, културните и социални институции на територията на община Димитровград, съобразно спецификата им, се утвърждават  правила и указания, които се свеждат до знанието на персонала, участниците в мероприятията, посетителите. В тези случаи, ръководителят на съответната институция създава организация и упражнява контрол за стриктното спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със заповеди на Министъра на здравеопазването или друг компетентен орган.
 
5. Кметовете и кметските наместници на населени места в Община Димитровград, в рамките на функционалната си компетентност, създадават необходимата организация и осъществяват контрол по спазване на противоепидемичните мерки на територията на съответното населено място, при отчитане на конкретната му специфика.
 
Срокът и обхватът на мерките може да бъде променян в зависимост от епидемичната ситуация в страната.
 
Снимка © Архив www.DGPAZAR.eu
Всички права запазени!
азпубликувано на:13 11 2020, 12:09
#1
уж мерки....и изключения.....''Досега си слагахме колана кат видим катаджия,сега си слагаме маската кат видим полицай''-бг и д-градска хитрост.
  • ПРЕДИШНА
  • 1
  • СЛЕДВАЩА
32wg
Въведете кода в полето
Форматиране на текстa
удебеляване
накланяне
подчертаване
Икони


Най-харесвани коментари
публикуван преди 10 дни от пешо
Тоя па*цал и от ВиК ли разбира? Безсрамница пр*ста!
25 одобрен и 2 неодобрен
публикуван преди 10 дни от Йокин
А с хина,ще се срещне ли?
10 одобрен и 1 неодобрен
публикуван преди 26 дни от Йокин
А другите работещи,над70годишни,ценни кадри,кога?Например,началника на стадионите.
2 одобрен и 0 неодобрен
публикуван преди 6 дни от Йокин
Още един''загрижен'',за нашего брата.
2 одобрен и 0 неодобрен
Начало|Контакти|Добави линк|Eмисия
© 2008-2020 DGPAZAR.eu / "NewsMedia Group" ltd. Всички права запазени!
Съдържанието на новинарския портал www.dgpazar.eu, както и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права! Всички статии, репортажи, интервюта, журналистически коментари, анализи и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са авторски - собственост на www.dgpazar.eu, освен ако изрично е упоменато друго. Допуска се публикуване на текстови материали единствено след писмено съгласие на www.dgpazar.eu и управляващия медиата с добавяне на хиперлинк към първоизточника. Използването на графични и видео материали, публикувани в сайта, е категорично забранено! След предварително документиране на нарушението, www.dgpazar.eu запазва правото си без предупреждение да предявява съдебен иск към нарушителите съгласно действащия Закон за авторското право и сродните му права!
Created and design by Studio AvangardStil